Öljysäiliöt

Perusteellinen öljysäiliön puhdistus ja tarkastus, joka suoritetaan öljylämmitysalan (KTM344) ja Tukesin teknillisten suositusten mukaan, lisää säiliön käyttöikää, polttimen käyttövarmuutta ja vähentää ympäristövahingon vaaraa, jotta öljy ei kulkeudu perustuksiin, kellariin, viemäriverkostoon tai maaperään. Huollettu säiliö varmistaa osaltaan koko lämmitysjärjestelmän varman ja taloudellisen toiminnan.

Öljysäiliön kunnosta huolehtiminen ja ensisijainen vastuu mahdollisissa vahinkotapauksissa kuuluu aina kiinteistön omistajalle riippumatta siitä, onko säiliö pohjavesialueella vai ei. Vakuutusturvan kannalta on eduksi, kun pystyy osoittamaan, että säiliö on huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

Uudet säiliöt ovat kestäviä ja turvallisia, mutta maahan asennetut, vanhat tarkastamattomat säiliöt voivat syöpyä puhki ja aiheuttaa pahoja ja kalliiksi tulevia tuhoja ympäristölle. Siksi ne olisi hyvä tarkastaa heti. Luokan A metallisäiliö suositellaan tarkastettavaksi uudelleen 5 vuoden ja muu kuin metallisäiliö 10 vuoden välein. Yli 30 vuotta vanhat öljysäiliöt, maanalaiset tai teräksiset sisäsäiliöt, on järkevää uusia. Ne ylittävät turvalliseksi katsotun käyttöiän ja ovat monesti valmistettu ennen säiliöstandardien voimaantuloa v. 1974.

Saako öljysäiliön sijoittaa maan alle? Kyllä saa, ja joskus se on ainoa vaihtoehto. Lasikuituinen öljysäiliö on turvallinen ja syöpymätön vaihtoehto maan alle. Oikein asennettuna ja huollettuna se ei ole riski ympäristölle. Kannattaa myös hyödyntää kotitalousvähennys verotuksessa. 

Ota yhteyttä!